Vi ingår i ett nordiskt forskarteam.

Ängbybarnens Förskolor ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt, Nordplus horisont.

_DSC8329_low

Att hålla Vision och värdegrundsarbetet levande på våra förskolor kräver fortlöpande utbildning, diskussioner och ifrågasättande av vårt förhållningsätt, hur vi kommunicerar och utvecklar empatisk kommunikation. Vi gör det bl.a. genom att möta kolleger från övriga Europa.

Just nu pågår ett projekt i Nord plus horisont. Från oss medverkar två förskollärare, två pedagogiska ledare och förskolechef. Projektet har pågått i tre år och bygger på video observationerna av verksamheten med fokus på pedagogens förhållningsätt till barnen.

Nordplus Junior: Under 2010 har vi tillsammans med Norge, beviljats bidrag för en första fas i projektet. Projektet handlar om att pedagoger byter arbetsplats med varandra under en vecka i syfte att observera och delta i varandras verksamhet. Vi ser det som möjlighet till fortbildning, erfarenhetsutbyte och stimulans i det pedagogiska arbetet. Nord plus junior har nu gått över till Nord plus horisont. Vi har 2011 beviljats bidrag för fas två i projektet och då utökat projektet med att inkludera nya forskare i samarbetet. Projektet leds av Jannicke Heyerdahl-Larsen (Høgskolelektor, Norge) och Thorleif Frøkjær(Associate professor, University College Capital, København) Gemensamt har vi arbetat fram följande forskningsfrågor och hypoteser som arbetet kommer att utgå ifrån.

Forskningsfrågor:

– Vad är det i kommunikationen som skapar god kontakt?
–  Vilken betydelse har samspelet mellan handling och reflektion för kvalitén i relationen?

Hypoteser:

– När vi går på behovsjakt ökar vi förståelsen av barnet
– Bekräftelse av behov är avgörande för kontakt
– Kvaliteten i närvarande har stor betydelse
– Övningar och reflektion är avgörande för kvaliteten på kontakten

Projektet pågår till 2015