Empatisk kommunikation väcker stort intresse i Finland

Empatisk kommunikation

Det finns ett växande intresse för empatisk kommunikation ute i Europa. Nyligen hade vi besök från Svenska Yle som är den svenskspråkiga delen av Yle, Finlands public service-bolag för TV, radio och webb. Läs gärna mer om besöket där Veronica Andersson och Joel Nordeman berättar om hur vi arbetar med empatisk kommunikation på Ängbybarnens förskolor.

Länk till hela artikeln i svenska Yle