Förskolan Gläntan först ut med Instagram

Johanna Ejdefur och Haben Solomon ville hitta ett nytt sätt att dokumentera dagens aktiviteter med barnen och deras föräldrar. De valde därför att prova Instagram under en halvårsperiod. Syftet var att ge föräldrarna friheten att kunna ta del av barnens aktiviteter när det passade dem och samtidigt ge barnen stöd i form av bilder när de ville berätta om vad som hänt under dagen. Instagram har också fungerat som en kanal för övrig information om vad som händer på förskolan, till exempel påminnelser om föräldramöten, studiedagar och tidiga stängningar. Fokus ligger på att fotografera barnens och gruppernas görande och inte på barnens ansikten.

bild 1 (2) bild 5 bild 1

Nu efter 6 månader kan Haben och Johanna konstatera att Instagram (efter att ha skapat en enkät som besvarats av föräldrarna på förskolan) fungerat över förväntan. 88% har besökt kontot, 50% besöker det en gång/dag, 45% en gång i veckan. 70% uppgav att dom hade ett konto och började följa förskolans konto direkt och 16% öppnade ett nytt konto. På Gläntan kommer man nu fortsätta att använda sig av Instagram som ett komplement till den traditionella dokumentation på väggarna.

image