Treskablinoll & Förskolebrevet

 

Ängbybarnens förskolor är en del av projektet ”Treskablinoll” som leds av retorikern Elaine Eksvärd. Projektets mission är arbeta för barns rätt till en trygg barndom. Forskarna framhåller att sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Enligt SBU* har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det blir, lågt räknat, ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Detta visar undersökningen från 2007. Enligt mer färska undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset rör det sig snarare om 1 barn av 5, det vill säga sex barn i varje klass. Och enligt BRIS är siffran fyra barn i varje klass

Vår vision är att stärka barns självkänsla därför välkomnar vi förskolebrevet som lyfter det alltid lika aktuella ämnet, barns integritet och rättigheter. Att i dialog med vårdnadshavarna få dela med oss av vår erfarenhet och arbetssätt runt barns integritet. Det känns både viktigt och givande. Vi behöver hjälpas åt att lyfta och informera om barns integritet och hur man kan arbeta med den frågan i barnens vardag både på förskolan och i hemmet. Vi hoppas med stöd av Förskolebrevet, att vi tillsammans med alla andra förskolor, ska kunna lyfta denna viktiga fråga så att den får den självklara plats som den förtjänar.

För mer information: förskolebrevet.se