Om oss

Värdegrund
Genom lust och glädje bygger vi vår verksamhet. Det ska vara roligt för oss alla att gå till vår förskola!

Vår värdegrund bygger på ett demokratiskt förhållningssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn, respekt och 100 procents ansvar utgör grundstenarna. Vi ser, lyssnar och tolkar vad ditt barn behöver i form av stöd och vägledning. Vi hjälper ditt barn att sätta ord på sina empatiska handlingar. Vi strävar efter att uppmuntra och stödja barn till att bli självständiga och samtidigt visa hänsyn till andra människor. Barnets nyfikenhet och intresse är det som för vårt pedagogiska arbete framåt. Vi har gemensamt i olika arbetsgrupper arbetat fram värdegrunden som är basen i vår verksamhet, det är utgångspunkt för vår vision.

_DSC75683_low

Vår vision är:
• att stärka ditt barns självkänsla.
• att lära för livet.

Vi håller visionen levande genom diskussioner, fördjupningar och kontinuerlig fortbildning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ängbybarnens ledningsgrupp
Förskolechef har det yttersta verksamhetsansvaret i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Förskolechef leder och samordnar det pedagogiska arbetet och ansvarar för att utbildningen utvecklas i enlighet med läroplanens mål och uppdrag som helhet på samtliga förskolor.

Till min hjälp att säkerställa, inspirera och bidra till att skapa en bra verksamhet har jag två pedagogiska handledare, en koordinator, en handledare kring bl.a. barn i behov av särskilt stöd, en ekonom och en marknadskommunikatör.

Läroplan

laroplan_forskolan