Välkommen till Ängbybarnens förskolor

Glädje, nyfikenhet och trygghet

Här kan du tryggt lämna ditt barn till pedagoger som är engagerad och kunniga och som ser vad just ditt barn behöver. Vi tar tillvara ditt barns nyfikenhet, vägleder det till respekt och ansvar för sig själv och andra. Vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla.

Vårt förhållningssätt

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker. Vi bemöter varandra med empati och respekt. Vi samverkar i dialog: talar ärligt, lyssnar lyhört och beslutar ihop. Vi är inspirerade av Nonviolent Communication – NVC och Reggio Emiliafilosofin. Vår värdegrund, som vi har jobbat fram tillsammans, är det viktigaste redskapet när vi möter ditt barn. Värdegrunden är också utgångspunkten för vår vision.

Vår verksamhet

Vi tar barnens behov på allvar när vi utformar miljö, verksamhet och skapar aktivitet. Vi är tydliga med det pedagogiska syftet och arbetar inom läroplanens ramar.

EmPatrik

EmPatrik: Jag svarar på frågor om empatisk kommunikation EmPatrik

Är du nyfiken på hur du kan möta ditt barn med empatisk kommunikation? EmPatrik delar gärna med sig av sina erfarenheter. Beskriv en situation så reflekterar EmPatrik över hur du skulle kunna använda de fyra stegen i empatisk kommunikation i din dialog med barnet.