Studiebesöken får oss att växa

Under våren har vi tagit emot besök från fem olika länder, nu senast från England. Även om det kräver stort engagemang från våra pedagoger i form av förberedelser, planering och extra personal så är det ett meningsfullt sätt att tydliggöra vår verksamhet, både för besökarna och oss själva. Det som oftast gör störst avtryck är hur vi arbetar med empatisk kommunikation, hur vi lyssnar och inkluderar barnen i vår dagliga verksamhet. Ta del av Chloe Hedges blogginlägg om hur det var för Chloe att ta del av vårt arbete med just empatisk kommunikation.

Chloe Hedges Blogg 

IMG_2900 IMG_2904