Klagomålshantering

Penguins

Rutiner för klagomålshantering på Ängbybarnens förskolor

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Vi har självklart som mål att erbjuda en god kvalitet på våra förskolor. Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till utveckling.
Era synpunkter är viktiga och vi ser det som en möjlighet att förbättra vår verksamhet ytterligare. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du/ni inte är nöjda med!

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar på ditt barns förskola, tveka inte att framföra detta direkt till berörda pedagoger alternativt direkt till mig som förskolechef.

annika@angbybarnen.se

birkamyntet@angbybarnen.se

blomstermala@angbybarnen.se

gokboet@angbybarnen.se

angbygarden@angbybarnen.se

glantan@angbybarnen.se

 

  • Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.
  • Alla ärenden hanteras skyndsamt.
  • Hur och när en första återkoppling ska ske beslutas gemensamt vid första samtalet.
  • Hur och när en uppföljning ska ske beslutas också gemensamt på återkopplingssamtalet.

Redovisning till mig som förskolechef sker alltid i de fall föräldrar vänder sig direkt till berörda pedagoger.

Annika Sparrdal – Mantilla
Förskolechef
NAJS AB
Ängbybarnens förskolor
Tegnebyvägen 37
168 55 Bromma
Mobil 070-295 47 52 eller 08-687 47 52