Länkar

Utbildningsförvaltningen

IMG_9422

Reggio Emilia Institutet

Sverige är ett av de länder i världen som har mest och intensivast utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia (Italien). Efter två stora utställningar om stadens kommunala förskolor på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet  ”Ett barn har 100 språk” och ”Mer om de 100 språken” bildades den kooperativa föreningen Reggio Emilia Institutet 1992.


MariA_portrait1_IMG_3092-368x400
Marianne Göthlin
NVC tränare. Med Nonviolent Communication som främsta inspiration vill Marianne bidra till att utveckla samverkan och möta ett växande behov av ömsesidighet, kontakt och respekt i samhället.